Δ.Ε.Μακρυνείας

  • Σύμφωνα με το ΦΕΚ 19Α - 7/12/1835 διάταγμα του Βασιλιά Όθωνα συστάθηκε ο Δήμος Μακρυνείας με έδρα τον οικισμό Μποτίνον (Δαφνιά) και περιλαμβάνει τους οικισμούς Καλφενίκι (Τριχώνιο) και Γαβαλού, Μπουρλέσια (Άγιος Ανδρέας), Μεσάριστα και Ποταμούλα, Μακρυνού, Ραΐκα, Μεταξά και Μπερμπάτι.
  • Το 1841 σύμφωνα με το ΦΕΚ 5Α - 8/03/1841 ο Δήμος διευρίνεται και προσαρτούνται στον Δήμο οι οικισμοί Σαντί, Κεράσοβον, Σιβίστα, Παλαιοπλάτανος, Ματαράγκα, Παπαδάταις, Χασάναγα και Γραμματικού που αποσπούνται από τον Δήμο Κερασιάς (Αρακύνθου). Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μποτίνον (Δαφνιά) στον οικισμό Γαβαλού.
  • Το 1845 ΦΕΚ 32Α - 8/12/1845 ο οικισμός Μποτίνον (Δαφνιά) μετονομάζεται σε Κάτω Μποτίνον και οι οικισμοί Μονή Κατερινούς και Άνω Μποτίνον προσαρτούνται στο δήμο Μακρυνείας ενώ η έδρα του Δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Γαβαλού στον οικισμό Ματαράγκα.
  • Το 1865 ΦΕΚ 35Α - 23/7/1865 μεταφέρεται η έδρα του δήμου από τον οικισμό Ματαράγκα στον οικισμό Γαβαλού.
  • Το 1875 ΦΕΚ 9Α - 14/2/1875 ο οικισμός Σιβίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο  Αιτωλικού.
  • Το 1897 ΦΕΚ 59Β - 17/6/1897 ο οικισμός Μπερμπάτι του δήμου καταργήθηκε.
  • Το 1908 ΦΕΚ 28Α - 8/2/1908 οι οικισμοί Μονή Κατερινούς, Κεράσοβον και Ποταμούλα καταργήθηκαν ενώ οι οικισμοί Κάτω Κεράσοβον και Άνω Κεράσοβον προσαρτούνται στο δήμο.
  • Το 1912 ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912 Οι οικισμοί:
Το Κάτω Κεράσοβον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Κερασόβου
Ο οικισμός Παπαδάταις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παπαδάτων
Ο οικισμός Μακρυνού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μακρυνούς
Ο οικισμός Ματαράγγα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ματαράγγας
Ο οικισμός Μεσάριστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεσαρίστης
Ο οικισμός Άνω Μποτίνον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Μποτίνου
Ο οικισμός Κάτω Μποτίνον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Μποτίνου
Ο οικισμός Γαβαλού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαβαλούς
Ο οικισμός Γραμματικού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γραμματικούς
Ο οικισμός Άνω Κεράσοβον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Κερασόβου
Ο οικισμός Μπουρλέσια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπουρλεσίων
Ο οικισμός Παλαιοπλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ματαράγγας
Ο οικισμός Καλφενίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαβαλούς
Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσαρίστης
Ο οικισμός Χασάναγα του δήμου καταργείται.
Ο δήμος καταργείται

  • To 1997 ΦΕΚ 244Α - 4/12/1997 (Σχέδιο Καποδίστριας)
Συστήνεται ο Δήμος Μακρυνείας με την απόσπαση του οικισμού Γαβαλού από την κοινότητα Γαβαλούς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου.
Οι οικισμοί Δαφνιάς, Άγιος Ανδρέας, Παλαιοχώρι, Τριχώνιον, Άκραι, Μεσάριστα, Μακρινού, Καψορράχη, Ποταμούλα, Κάτω Μακρινού προσαρτούνται στον Δήμο.
Επίσης οι οικισμοί Βαρκά και Σαράντη αποσπούνται από την κοινότητα Άκρων, οι οικισμοί Αγία Τριάς, Άγιοι Απόστολοι, Κυψέλη και Μεταξάς αποσπούνται από την κοινότητα Μακρινούς, ο οικισμός  Άνω Μετάπα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ανδρέου, ο οικισμός Κουρτελαίικα αποσπάται από την κοινότητα Γαβαλούς, ο οικισμός Παλαιοζεύγαρον αποσπάται από την κοινότητα Δαφνιά, οι οικισμοί Καζαναίικα, Παραδείσιον και Τσιλιγιανναίικα αποσπούνται από την κοινότητα Μεσαρίστης

  • Το 2010 ΦΕΚ 87Α - 7/6/2010 (Σχέδιο Καλλικράτης)
Ο Δήμος Μακρυνείας καταργείται και προσαρτάται στον Δήμο Αγρινίου.
Οι οικισμοί Άκραι, Γαβαλού, Δαφνιάς, Άγιος Ανδρέας, Παλαιοχώρι, Τριχώνιον, Τσιλιγιανναίικα, Μεσάριστα, Μακρινού, Καψορράχη, Σαράντη, Ποταμούλα, Μεταξάς, Άνω Μετάπα, Κουρτελαίικα, Βαρκά, Άγιοι     Απόστολοι,Κάτω Μακρινού, Παλαιοζεύγαρον, Αγία Τριάς, Κυψέλη, Παραδείσιον και Καζαναίικα αποσπούνται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτούνται στο δήμο Αγρινίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: