Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014

Στο επίκεντρο τα προβλήματα λειτουργίας των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ της Αιτωλοακαρνανίας

Τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων της Αιτωλοακαρνανίας ήταν το αντικείμενο συζήτησης κατά τη συνάντηση που είχαν η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Παναγιώτη Πλατανιάς έγινε χθες με εκπροσώπους των ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ Αιτωλοακαρνανίας στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας στο Μεσολόγγι.
Σε αυτή συμμετείχαν ο Πρόεδρος ΓΟΕΒ Αχελώου Κώστας Βήτας, πρόεδρος ΓΟΕΒ Αχελώου, το Μέλος Διοικητικού Συλλόγου ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ Ελλάδας Βλάσης Σφυρής, ο πρόεδρος ΤΟΕΒ Μεσολογγίου Κώστας Καραδήμας, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας.
«Η συντήρηση, ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των εγγειοβελτιωτικών έργων αποτελούν τη βασική προτεραιότητα του πενταετούς αναπτυξιακού προγράμματος της Περιφέρειας για τον αγροτικό τομέα. Δεν υφίσταται πρωτογενής παραγωγή και ανάπτυξη του αγροτικού τομέα χωρίς τη σωστή λειτουργία των αρδευτικών δικτύων της πλουσιότερης Περιφέρειας σε υδάτινο δυναμικό στη χώρα» σημείωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΔΕ Παναγιώτης Πλατανιάς.
Και κατέληξε λέγοντας: «Δυστυχώς, τα αρδευτικά δίκτυα των εγγειοβελτιωτικών έργων της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηλείας βρίσκονται σε τραγική κατάσταση, όσον αφορά την λειτουργία τους, κυρίως λόγω της θεσμικής και ουσιαστικής απαξίωσής τους από την κεντρική πολιτική. Σαν Περιφέρεια είμαστε υποχρεωμένοι στις επόμενες γενιές, να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη λειτουργία σύγχρονων αρδευτικών δικτύων που θα αυξήσουν το αγροτικό εισόδημα και θα συμβάλουν στην οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση της περιοχής».
Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ επισήμαναν ότι είναι αντιμέτωποι με ένα απαρχαιωμένο υφιστάμενο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο καθώς και με μια μεγάλη οικονομική δυσχέρεια πράγμα που καθιστά την λειτουργία των Οργανισμών τους έως και αδύνατη.
Πρότειναν, την άμεση αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, την άμεση συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων της δικαιοδοσίας τους ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες του νερού και να μειωθούν οι δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας και τη μείωση του κόστους άρδευσης που θα συμβάλει αποφασιστικά στη μείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων.

Τέλος, μετά από πρόταση του κ. Πλατανιά συμφωνήθηκε η έναρξη συνεργασίας των αρμόδιων φορέων των ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες της Περιφέρειας για τη λεπτομερή καταγραφή των προβλημάτων που παρουσιάζουν όλα τα αρδευτικά δίκτυα ώστε ακολούθως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να έχει την δυνατότητα να χαράξει μια ολοκληρωμένη πολιτική διεκδίκησης της βελτίωσης, του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισής τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: