Παρασκευή 7 Απριλίου 2017

Ανακοίνωση Επιτροπής Καπνοπαραγωγών Μακρυνείας

Η   Μακρυνεία  Αιτω/νίας  είναι η μόνη  περιοχή στον νομό μας που καλλιεργείται  καπνός ποικιλίας  Σ 53 (καπνά ανατολικού τύπου).

Η  καλλιέργεια  αυτή δεν έχει  καμιά  σχέση  με την  παλαιότερη εποχή  πριν την αποσύνθεση  παράγωγης  επιδότησης.(Εφαρμογή Κ.Α.Π  κοινής αγροτικής πολίτικης  2006-2014) της  Ε.Ε.
Να υπενθυμίσουμε ότι η καλλιέργεια  καπνού στον νομό στις αρχές της δεκαετίας του 90 έφτανε τους 40 χιλ. τόνους  σημερινή  παραγωγή κινείται γύρω  στους  100 με 130 τόνους μόνο στην Μακρυνεία.

Η  τιμή του προϊόντος και οι σημερινές  συνθήκες  δεν  επιτρέπουν μεγαλύτερη  παραγωγή .Η  σημερινή τιμή του καπνού δεν ξεπερνά  τα  2,5 έως 4 ευρώ  ανά κιλό. Στην  καλύτερη περίπτωση  ανάλογα  με την ποιότητα  ή  την ποσότητα της  παραγωγής ,δεν πρέπει η παραγωγή να ξεπερνά τα 150 κιλά ανά στρέμμα σε σύγκριση με την  προηγούμενη εποχή που υπήρχε η δυνατότητα παραγωγής 250-300 κιλών ανά στρέμμα  σε ποικιλίες όπως μυρωδάτο  Μακρυνείας ,τσιμπέλι  Αγρινίου και 500 κιλά ανά στρέμμα στην ποικιλία  Βιρτζίνια .
Το κόστος καλλιέργειας στον καπνό Μακρυνείας  έχει αυξηθεί κατακόρυφα ,ένας από τους λόγους είναι η εγκατάλειψη του αρδευτικού δικτύου ,αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το μεροκάματο για όσους καλλιεργούν καπνό να μην ξεπερνάει  τα 10 ευρώ σε μέσο όρο λόγω της αύξησης του κόστους  παραγωγής.
Οι εταιρίες  εμπορίας  καπνού ενώ  έκαναν  συμβόλαια  παραγωγής  με τους καπνοπαραγωγούς   αθέτησαν  τους  όρους  των  συμβολαίων ,συγκεκριμένα ο κύριος Μιχαηλίδης  ένας εκ των εμπόρων έχει ακόμα  ακλήρωτους  τους  παραγωγούς ,ενώ τα καπνά ζυγίστηκαν τον πεπερασμένο  Δεκέμβρη. Οι παραγωγοί δεν έχουν πάρει  ακόμα τα λεφτά τους και η νέα καλλιέργεια του 2017 έχει ξεκινήσει και τα έξοδα τρέχουν.
Ζητάμε  : 
1) την παρέμβαση του κράτους και του υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης ,των τοπικών και περιφερειακών αρχών για την άμεση αποπληρωμή  των παραγωγών  από την εταιρία του Μιχαηλίδη.
2)Καλύτερους όρους για την καπνοκαλλιέργεια
3)Καλύτερες τιμές του προϊόντος(αύξηση κατά 30% της τιμής ανά κιλό)
4)Λειτουργιά του αρδευτικού δικτύου Μακρυνείας
5)Κατάργηση της φορολογίας στο αγροτικό εισόδημα
6)Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
7)Κατάργηση των φόρων στα αγροτικά εφόδια(λιπάσματα ,καύσιμα ,ηλεκτρικό ρεύμα)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: