Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

Αποτελέσματα αυτοψίας αντιπροσωπείας Γεωλόγων Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο Δήμο Αγρινίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ &
ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
---------------------------------------------------------------
Ταχ. Δ/νση: ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 24,
                     ΠΑΤΡΑ 26221
ΤΗΛ.: 2610621346, 2610222377
ΦΑΞ: 2610222377  
Ηλεκτρ. Δ/νση: http://geoteepel.gr
Πληροφ.:                                                                       

           
          Πάτρα  12.12.2017
        

ΠΡΟΣ
Μ.Μ.Ε. Νομών Αιτ/νίας & Αχαΐας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Αποτελέσματα αυτοψίας αντιπροσωπείας Γεωλόγων Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο Δήμο Αγρινίου»

Το Παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτ. Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., στα πλαίσια της αρωγής στο δοκιμαζόμενο από τις πρόσφατες πλημμύρες πληθυσμό της Αιτωλοακαρνανίας διενήργησε αυτοψία σε πληγείσες περιοχές του Δήμου Αγρινίου. Η αυτοψία του κλιμακίου έγινε, σε συνέχεια των έντονων βροχοπτώσεων στην περιοχή, κατά την 8/12/2017. Tα επίσημα μετεωρολογικά δεδομένα έδειξαν μεγάλα ύψη βροχής για τις βροχοπτώσεις όχι μόνο κατά την 2/12/2017 αλλά και για προηγούμενες ημερομηνίες.
Η επίσκεψη κατέδειξε σειρά φαινομένων τα οποία έπληξαν με αξιοσημείωτη ένταση και εν γένει με ακανόνιστο τρόπο σειρά Δημοτικών Διαμερισμάτων και τα οδικά έργα που τα συνδέουν στην ευρύτερη περιοχή από το Αιτωλικό στα νότια έως βόρεια της πόλεως του Αγρινίου. Από την άποψη των επιπτώσεων στο σκέλος των υλικών ζημιών, η περιοχή έχει υποστεί καταστροφές που έχουν ανάλογα χαρακτηριστικά με τις καταστροφές της Μάνδρας και της Σαμοθράκης.
Ο στόχος του κλιμακίου κατά την αυτοψία ήταν να καταγραφούν τα γεωλογικά αίτια που συνέβαλαν στην πρόκληση των φαινομένων. Η αυτοψία περιέλαβε τη λήψη αεροφωτογραφιών και φωτογραφιών και επικεντρώθηκε στις ακόλουθες περιοχές,
•           Κλεισούρα (εθνική οδός Αντιρρίου-Ιωαννίνων)
•           Φραγκουλέϊκα
•           Λυσιμαχία
•           Ζευγαράκι
•           Ερμίτσα
Από την αυτοψία προέκυψε ότι οι βλάβες ήταν σημαντικές σε όγκο και διασπορά με κυριότερη αυτή που καταγράφηκε στην περιοχή της Κλεισούρας. Η αστοχία της οδού στην Κλεισούρα χρίζει ιδιαίτερης μνείας και προσοχής ως προς την αποκατάσταση, αν και είναι μικρού μήκους. Επίσης θα πρέπει να ελεγχθεί η κατάσταση γεφυρών που υπερχείλισαν κατά την επίμαχη περίοδο από 29/11/2017 έως την 2/12/2017 για την πιθανή διάβρωση των θεμελίων τους.

Στην περιοχή της Λυσιμαχίας και του Ζευγαρακίου καταγράφηκαν σημαντικές ιλυορροές που προέκυψαν λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Η περιοχή όμως του Ζευγαρακίου διαφέρει από την περιοχή της Λυσιμαχίας κατά τα χαρακτηριστικά των ιλυορροών και πιθανά την πολύπλοκη γένεσή τους. Κατά συνέπεια η εξέλιξή τους στο άμεσο μέλλον πρέπει να μελετηθεί. Εξ΄αιτίας της πολυπλοκότητας της γένεσης και της εξέλιξης των ιλυορροών το κλιμάκιο κατά την αυτοψία ήταν αδύνατο να προσδιορίσει παραμέτρους και να προτείνει άμεσες παρεμβάσεις. Η αυτοψία όμως έδειξε ότι και οι δύο περιοχές χρίζουν αντιπλημμυρικής προστασίας αφού ληφθούν υπόψη και ιεραρχηθούν οι γεωλογικές συνθήκες. Η οργάνωση των περιοχών αυτών και η ζωνοποίηση τους έναντι του κινδύνου των πλημμυρών είναι αναγκαία υπό το πρίσμα των κλιματικών αλλαγών που εκτιμάται από σειρά ειδικών μετεωρολόγων επιστημόνων ότι επιδρούν την περίοδο αυτή στη χώρα μας και πλήττουν με ιδιαίτερη ένταση διάφορες περιοχές. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι η διασπορά των φερτών υλικών στη ζώνη που προαναφέρθηκε ήταν ιδιαίτερα σημαντική και πρέπει να ερευνηθεί ενδελεχώς και σε βάθος με βάση σύγχρονες γεωλογικές τεχνικές.

Στην αυτοψία συμμετείχαν τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.οι κκ. Γεώργιος Σταμούλης και Ιωάννης Φαρμάκης,οι γεωλόγοι μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητής Ιωάννης Κουκουβέλας και ο Αν. Καθηγητής Κων/νος Νικολακόπουλος. Ο κ. Ιωάννης Φαρμάκης συμμετείχε με την διπλή ιδιότητα του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος και ως Αντιδήμαρχος Αγρινίου ενώ επίσης συμμετείχαν οι έμπειροι τεχνικοί γεωλόγοι κκ. Βασίλειος Περδίκης και Σπύρος Περδίκης.

Μετά το πέρας της αυτοψίας το κλιμάκιο ενημέρωσε αναλυτικά για τις διαπιστώσεις του τους αξιότιμους κκ. Δήμαρχο Γεώργιο Παπαναστασίου, Αντιδήμαρχο Ιωάννη Φαρμάκη και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αγρινίου κ. Δημήτριο Τσιώλη. Κατά την ενημέρωση έγινε εποικοδομητική και γόνιμη συζήτηση επί των πρωταρχικών συμπερασμάτων της αυτοψίας. Το κλιμάκιο τέλος ευχαριστεί ιδιαίτερα τους κατοίκους των πληγέντων Δημοτικών Διαμερισμάτων για την παροχή πληροφοριών και τον Δήμο Αγρινίου για την υποστήριξή του στην διάρκεια των υπαίθριων παρατηρήσεων.

Από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Π.Π.Δ.Σ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: