Δ.Ε.Αρακύνθου

·  Το 1835 σύμφωνα με το ΦΕΚ 19Α - 07/12/1835 Συστήνεται ο Δήμος Κερασιάς με έδρα  του δήμου τον οικισμό Παπαδάτες.
Οι οικισμοί Ματαράγκα, Χασάναγα, Σιβίστα, Ζευγαράκι, Παλαιοπλάτανος, Κεράσοβον, Γραμματικού και Σαντί προσαρτούνται στο δήμο Κερασιάς
·  Το 1841  με το ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841 Οι οικισμοί Γραμματικού, Κεράσοβον, Ματαράγκα, Παλαιοπλάτανος,  Παπαδάτες,  Σαντί, Σιβίστα και  Χασάναγα αποσπούνται από το Δήμο Κερασιάς ο οποίος καταργείται και προσαρτούνται στο δήμο Μακρυνείας. Ο οικισμός Ζευγαράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωλενείας.
·  Το 1997 σύμφωνα με το ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997 Συστήνεται ο Δήμος Αρακύνθου με την απόσπαση του οικισμού Παππαδάτες από την κοινότητα Παππαδατών και τον ορισμό της ως έδρα του δήμου.
Οι οικισμοί Άνω Κεράσοβο, Γραμματικού, Ζευγαράκι, Κάτω Κεράσοβο, και Ματαράγκα προσαρτούνται στον Δήμο.
Επίσης οι οικισμοί Αγία Μαρίνα και Παλαιοπλάτανος αποσπούνται από την κοινότητα Ματαράγκας, οι οικισμοί Δάφνη και Κλήμα αποσπούνται από την κοινότητα Άνω Κερασόβου, ο οικισμός  Λωλέικα αποσπάται από την κοινότητα Παππαδατών, ο οικισμός Άνω Ζευγαράκιον και Καμαρετσαίικα  αποσπούνται από την κοινότητα Ζευγαρακίου και προσαρτούνται στο δήμο Αρακύνθου.
·  Το 2010 σύμφωνα με το ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010 Ο Δήμος Αρακύνθου καταργείται και προσαρτάται στον Δήμο Αγρινίου.
Οι οικισμοί Άνω Κεράσοβο, Γραμματικού, Ζευγαράκι, Κάτω Κεράσοβο, Ματαράγκα, Αγία Μαρίνα, Άνω Ζευγαράκι, Δάφνη, Καμαρετσαίικα, Κλήμα, Λωλέικα, Παλαιοπλάτανος, και Παππαδάτες, αποσπούνται από το δήμο Αρακύνθου και προσαρτούνται στο δήμο Αγρινίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: