Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014

Διαχείριση νεκρών ζώων από καταρροϊκό πυρετό

Ελεγχόμενη χαρακτηρίζεται η κατάσταση με τον καταρροϊκό πυρετό στην Αιτωλοακαρνανία, αφού πλέον το φαινόμενο βρίσκεται σε ύφεση. Ωστόσο, ανοιχτό παραμένει το τεράστιο θέμα της διαχείρισης των νεκρών ζώων, που δυστυχώς έχουν απορριφθεί σε ρέματα και χείμαρρους, με όσες συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για τη δημόσια υγεία και για το περιβάλλον.
Όπως η ίδια η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας παρατηρεί, σε σχετικό έγγραφό της,τον τελευταίο καιρό στο νομό μας αυξάνονται τα κρούσματα αυθαίρετης απόρριψης νεκρών παραγωγικών ζώων και ζώων συντροφιάς σε ρέματα, παραποτάμιες περιοχές, αποστραγγιστικούς αύλακες ή επιφανειακά στο έδαφος παρά των δρόμων και σε άλλα σημεία, κατάσταση που δημιουργεί σοβαρές ανθυγιεινές εστίες και εγκυμονεί κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία.
Ιδιαίτερα απορρίψεις σε σημεία κοντά σε πηγές επιφανειακές ή χαμηλού βάθους υδροληψίες εγκυμονούν κινδύνους και για το πόσιμο νερό. Στα παραγωγικά νεκρά ζώα στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν αφαιρεθεί τα ενώτια επισήμανσης ζωικού κεφαλαίου.
Η διαχείριση των νεκρών ζώων που απορρίπτονται αυθαίρετα, στα πλαίσια προστασίας της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος, αλλά και των Δημοτικών χώρων, πρέπει να γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Δημοτικής αρχής. Τα πτώματα των ζώων θα πρέπει να συλλέγονται με τρόπο που θα διασφαλίζει την υγεία των εργαζομένων (ατομικά μέτρα προστασίας-ενδυμασία αδιαπότιστη, γάντια, μάσκες, μπότες), να τοποθετούνται εντός στεγανών σάκων που θα περιέχουν ασβέστη ή άλλη προσροφητική απολυμαντική ουσία και θα κλείνονται. Η μεταφορά στο χώρο τελικής διάθεσης να γίνεται με κλειστά οχήματα.
Ως προς τον τρόπο τελικής διάθεσης, βάση ευρωπαϊκής ενωσιακής νομοθεσίας, αυτά κατηγοριοποιούνται και διαχειρίζονται ανάλογα. Αν ο λόγος θανάτου είναι μολυσματικό νόσημα θεωρούνται κατηγορίας 1 και πρέπει να αποτεφρώνονται. Όμως, στο Νομό Αιτωλ/νίας δεν υπάρχει κανένας δημόσιος αποτεφρωτήρας ούτε ιδιωτικός που να λειτουργεί και να μπορεί να αποτεφρώσει τα προαναφερθέντα πτώματα.
Κατά συνέπεια και με γνώμονα την προστασία της Δημόσιας Υγείας, έλλειψη άλλων δυνατοτήτων και προκειμένου να προληφθούν χειρότερες καταστάσεις, η Δ/νση Δημόσιας Υγείας συνιστά στις Δημοτικές αρχές, δεδομένης της μη άμεσης προμήθειας και λειτουργίας αποτεφρωτήρων, να βρουν και να οργανώσουν, με όσα το δυνατό περισσότερα μέτρα προστασίας, χώρο ώστε να θάβονται τα αυθαίρετα απορριπτόμενα νεκρά παραγωγικά ζώα και νεκρά ζώα συντροφιάς που εντοπίζονται.
Οι χώροι ταφής θα είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή, προτιμώνται εδάφη αργιλώδη με σημαντική ποσότητα άμμου, όχι ρωγμώδη και μακριά από υδατοσυλλογές-τουλάχιστον 200 μέτρα (λίμνες , ποτάμια, ρέματα, πηγές, ακτές, κλπ), από υδροληψίες ή περιοχές που ο υδροφόρος θα είναι ψηλά. Στο σημείο ταφής, το βάθος ταφής θα είναι τουλάχιστον δύο μέτρα, η ταφή θα γίνεται με ταυτόχρονη ρίψη σκόνη ασβέστη.
Μέχρι στιγμής, πάντως, τίποτα από τα παραπάνω δεν έχει γίνει. Όπως προαναφέραμε τα νεκρά ζώα κείτονται (σε κατάσταση αποσύνθεσης πλέον) κατά δεκάδες σε ρέματα και σε ερημικές απομακρυσμένες περιοχές ή και σε σημεία κοντά σε οικισμούς, με τους κατοίκους να μην αντέχουν άλλο τη δυσοσμία και να ανησυχούν για το ενδεχόμενο μετάδοσης κάποιας μολυσματικής ασθένειας.
Σημειώνουμε ότι η πρωταρχική ευθύνη ανήκει στους ίδιους τους παραγωγούς, οι οποίοι και οφείλουν να  θάβουν υγειονομικά τα νεκρά ζώα (με επίστρωση ασβέστη κάτω και πάνω απ’ αυτά). Βέβαια, όταν ο αριθμός των νεκρών ζώων είναι μεγάλος, υπάρχει η αντικειμενική δυσκολία ταφής. Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις οι κτηνοτρόφοι μπορούν να ζητούν τη συνδρομή των δήμων, που θα μπορούσαν να διαθέσουν μηχάνημα για τη διάνοιξη της τάφρου.
Τέλος, σύμφωνα με την Κτηνιατρική, με δεδομένο ότι κάθε ζώο έχει ατομικό αριθμό σήμανσης, οι κτηνοτρόφοι υποχρεούνται να τηρούν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα και να συμπληρώνουν (στο μητρώο) κάθε σχετική πληροφορία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: