Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015

Συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο «Δίκτυο Πράσινων Πόλεων»

Τη συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο «Δίκτυο Πράσινων Πόλεων» αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο, στην 11η τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 31 Αυγούστου 2015. Εκπρόσωπος του Δήμου Αγρινίου στο ανωτέρω Δίκτυο ορίστηκε ο Δήμαρχος Αγρινίου, κ. Γεώργιος Παπαναστασίου με αναπληρωτή του, το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Σκορδόπουλο.
Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος, Νίκος Καζαντζής ο οποίος τόνισε «πως η συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο «Δίκτυο Πράσινων Πόλεων» είναι σημαντική, αφού μέσω του Δικτύου ο Δήμος μπορεί να αναπτύξει δράσεις προς όφελος της τοπικής κοινωνίας»
Το δίκτυο Πράσινων Πόλεων ιδρύθηκε το 2012 με στόχο να συντονίσει και να ενδυναμώσει τις προσπάθειες ελληνικών Δήμων που επιθυμούν να πρωτοστατήσουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, στη δημιουργία οικολογικής συνείδησης σε διοίκηση και πολίτες. Σκοπός του ΔΕΠΠ είναι να βοηθήσει, επίσης, στην καλύτερη δικτύωση μεταξύ των μελών του, αλλά και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοιχείο πολύ σημαντικό για τη συμμετοχή των Δήμων στις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την παρακολούθηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.Η δημιουργία του Δικτύου Ελληνικών Πράσινων Πόλεων αποσκοπεί:
• Στην αφύπνιση και ευαισθητοποίηση των Τοπικών Αρχών γύρω από τα οικολογικά θέματα
• Στην ανταλλαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας γύρω από την Πράσινη Διαχείριση μεταξύ των ελληνικών Πόλεων / Δήμων
• Στη συμβολή για την ανάπτυξη Πράσινων Πρακτικών & Πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο ούτως ώστε να αναπτυχθεί στον πολίτη πράσινη συνείδηση και να του προσφερθεί ένα καλύτερης ποιότητας αστικό περιβάλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: