Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018

Μειωμένη μοριοδότηση και ενδεχόμενη μελλοντικά συγχώνευση ή κατάργηση του Γενικού Λυκείου Ματαράγκας

Το Σχολικό Συμβούλιο Γυμνασίου – Γενικού Λυκείου Ματαράγκας, οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων Ζευγαρακίου – Παπαδατών – Άνω και Κάτω Κερασόβου – Ματαράγκας – Γραμματικούς και οι τοπικοί φορείς συνέταξαν και έδωσαν στην δημοσιότητα την ακόλουθη επιστολή:   
«Μειωμένη μοριοδότηση των σχολείων μας και ενδεχόμενη μελλοντικά συγχώνευση ή κατάργηση του Γενικού Λυκείου Ματαράγκας  – Προβλήματα – Προτάσεις».
Σήμερα Τρίτη στο Γραφείο Καθηγητών του Γενικού Λυκείου Ματαράγκας, συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση τα Σχολικά Συμβούλια του Γενικού Λυκείου Ματαράγκας και του Γυμνασίου Ματαράγκας, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου και Διευθυντή του Γενικού Λυκείου, κ. Ιωάννη Ζέλου, για να συζητήσουν το ζήτημα: «Μειωμένη μοριοδότηση των σχολείων μας και ενδεχόμενη μελλοντικά συγχώνευση ή κατάργηση του Γενικού Λυκείου Ματαράγκας / Προβλήματα – Προτάσεις».
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία και η παρουσία όλων των μελών του κοινού Συμβουλίου, ο Διευθυντής κατέθεσε την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με αρ. πρωτοκόλλου: 133529/ΓΔ4/7-08-201), αναφορικά με τις μοριοδοτήσεις των σχολικών μοναδων σχολικού έτους 2018-19, με την οποία προκύπτει υποβάθμιση των σχολείων μας, γεγονός το οποίο μας προκάλεσε μεγάλη έκπληξη.
Τα μέλη του Συμβουλίου, αφού έλαβαν υπόψη το προαναφερθέν έγγραφο, τις προτάσεις κατά παρελθόντα έτη (2011-12) για συγχωνεύσεις ή καταργήσεις σχολείων που διατυπώθηκαν από επίσημες Αρχές και την απόφαση της ΟΛΜΕ να αρνηθεί τις νέες μοριοδοτήσεις σχολείων, συνήγαγαν το συμπέρασμα ότι ενδέχεται να τεθεί και πάλι θέμα μελλοντικής κατάργησης ή συγχώνευσης των σχολείων και ιδίως του Γενικού Λυκείου Ματαράγκας, κάτι το οποίο θορύβησε όλους τους παριστάμενους.
Τα μέλη του Συμβουλίου θεωρούν ότι η εν λόγω απόφαση δεν αποτελεί μια τυπική υποβάθμιση μιας σχολικής μονάδας. Πρόκειται στην ουσία για μια απαξιωτική ενέργεια για τον εκπαιδευτικό μας ρόλο και την παιδαγωγική μας φυσιογνωμία αλλά και μια μορφή ποινής και ερήμωσης της περιοχής μας. Ειδικότερα για το ΓΕΛ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ Αιτωλ/νίας ο κ. Γαβρόγλου Υπουργός Παιδείας όχι μόνο δεν έλαβε υπόψη σημαντικές παραμέτρους, τις οποίες και παραθέτουμε παρακάτω, όταν υποβάθμιζε το σχολείο από την κατηγορία Δ΄, με την ενδιάμεση απόφαση στην κατηγορία Γ΄, τελικά σε κατηγορία Β’, αλλά προχώρησε κατά τη μοριοδότηση αυτή και σε άνιση αντιμετώπιση πολλών σχολείων του νομού, συμπεριλαμβανομένων και των δικών μας, σε σχέση με άλλα σχολεία ίσων αποστάσεων.
Μετά από νηφάλια και εμπεριστατωμένη συζήτηση, το κοινό Σχολικό Συμβούλιο αποφάσισε να αντιταχθεί στη μειωμένη αυτή μοριοδότηση και σε κάθε ενδεχόμενο κατάργησης ή συγχώνευσης των σχολείων μας και κυρίως του ΓΕΛ Ματαράγκας και προγραμμάτισε μια σειρά από ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.

Πριν όμως από κάθε ενέργεια ή απόφαση, τα μέλη του Συμβουλίου θα ήθελαν να επισημάνουν προς γνώση κάθε εμπλεκόμενου ή αρμόδιου φορέα τα εξής σημεία- παραμέτρους που δεν έλαβε υπόψη ο κ. Γαβρόγλου όταν υπέγραφε την απόφαση υποβάθμισης: 
• Η δυναμικότητα των σχολείων είναι ισχυρή. Το Γυμνάσιο αριθμεί 113 μαθητές ενώ το ΓΕΛ Ματαράγκας ανέρχεται σε ογδόντα επτά (87) μαθητές, οι οποίοι κατανέμονται σε τρεις τάξεις. Ειδικά για το Λύκειο, ο αριθμός αυτός είναι απόλυτα ικανοποιητικός αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών τα τελευταία χρόνια κατευθύνεται για τις εγκύκλιες σπουδές του στο γειτονικό ΕΠΑΛ Μακρυνείας.
• Οι κτιριακές υποδομές των σχολείων είναι επαρκείς και περιλαμβάνουν:
Ισόγειο: αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια φυσικών επιστημών. Όροφος: αίθουσες διδασκαλίας και εξοπλισμένα εργαστήρια Η/Υ. Προαύλιο: διατίθεται κοινός μεγάλος προαύλιος χώρος με 2 γήπεδα καλαθοσφαίρισης, μικρό γήπεδο ποδοσφαίρου, ικανό χώρο πρασίνου, ενώ έχουν συντελεστεί εργασίες θεμελίωσης κλειστού Γυμναστηρίου.
• Ιδιαίτερα σημαντικό για το ΓΕΛ Ματαράγκας είναι το γεγονός ότι διαθέτει πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα Βιβλιοθήκης τύπου ΕΠΕΕΑΚ, με πάνω από 7.000 βιβλία, η οποία κρίνεται άκρως απαραίτητη για τη λειτουργία του Νέου Λυκείου, με το δεδομένο της εισαγωγής στο αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας και της υποχρεωτικής πραγματοποίησης σε κάθε τετράμηνο Δημιουργικών Εργασιών. Η βιβλιοθήκη εξυπηρετεί και τις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών του Γυμνασίου.
• Το κτίρια των δύο σχολείων διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση, βρίσκονται δε σε χώρο πλήρως περιφραγμένο και σε απόσταση από τη βασική οδική αρτηρία της περιοχής και απαρτίζουν ένα πλήρες συγκρότημα με αθλητικές υποδομές και σύστημα θέρμανσης.
Το Σχολικό Συμβούλιο θεωρεί επίσης προδιαγραφόμενες μια σειρά από δυσάρεστες επιπτώσεις που θα προκύψουν από την μειωμένη μοριοδότηση και από τυχόν κατάργηση ή συγχώνευση των σχολείων:
• Η Ματαράγκα βρίσκεται σε μια ευαίσθητη και μη προνομιούχο αγροτική περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Αρακύνθου του Δήμου Αγρινίου. Από την άποψη της μετακίνησης των μαθητών τονίζεται ότι τα δύο σχολεία δέχονται μαθητές που μετακινούνται από τα γύρω χωριά (Πάνω και Κάτω Ζευγαράκι, Πάνω και Κάτω Κεράσοβο, Παπαδάτες, Αγία Μαρίνα, Ματαράγκα, Γραμματικού), με μεγαλύτερη χιλιομετρική απόσταση το Πάνω Κεράσοβο (18 χλμ. απόσταση από το σχολείο). Πιθανή μελλοντική συγχώνευση ή κατάργηση των σχολείων, εξαιτίας της μειωμένης μοριοδότησης, θα αυξήσει δραματικά το χρόνο μετακίνησης των μαθητών από και προς το σχολείο και θα μεγιστοποιήσει την σωματική και ψυχική τους κόπωση, ενώ ταυτόχρονα θα μειώσει αισθητά τον ελεύθερο χρόνο τους, δεδομένου ότι θα αναγκαστούν ορισμένοι μαθητές να διανύουν μεγάλες αποστάσεις. Ειδικά για το Λύκειο εμφανίζεται αυξημένο το ενδεχόμενο μαθητικής διαρροής λόγω του μη υποχρεωτικού χαρακτήρα στη φοίτηση. Καθίσταται λοιπόν πασιφανής η αντιπαιδαγωγική διάσταση μιας τέτοιας απόφασης. Όλοι οι μαθητές έχουν δικαίωμα στη μόρφωση ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους ή την οικονομική τους κατάσταση.
• Η μοριοδότηση του σχολείου δεν μπορεί να γίνεται με κριτήριο την απόσταση από το αστικό κέντρο, στην περίπτωσή μας το Αγρίνιο. Οφείλει η διοίκηση να λαμβάνει υπόψη της όλες τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές παραμέτρους μιας περιοχής και να αποφασίζει πάντα με γνώμονα το συμφέρον των μαθητών, το οποίο αναμφίβολα είναι να φοιτούν στα σχολεία της περιοχής τους.
• Σε ενδεχόμενη, και κατά τη γνώμη μας σχεδιαζόμενη συγχώνευση ή κατάργηση του ΓΕΛ Ματαράγκας , οι μαθητές της περιοχής που επιθυμούν να σπουδάσουν στο Γενικό Λύκειο θα επιβαρύνονται με πρόσθετα έξοδα μετακίνησης και χρόνου, ιδίως από τη στιγμή που οι περισσότεροι συμμετέχουν με την εργασία τους και στην αγροτική παραγωγή των οικογενειών τους. Ελλοχεύει ο κίνδυνος της μετατόπισης του μαθητικού δυναμικού προς τα μεγάλα αστικά κέντρα με ταυτόχρονη ερήμωση της ήδη οικονομικά υποβαθμισμένης περιοχής μας, καθώς και οι γονείς θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν τα παιδιά τους. (Ποιος ελαφρά τη καρδία θα πάρει τέτοιου είδους απόφαση που θα καθορίσει το μέλλον του τόπου; Ποιον θα βαρύνει η ευθύνη γι’ αυτό;)
• Το βασικό κριτήριο του εξορθολογισμού της υπάρχουσας κατάστασης με στόχο τη μείωση των δαπανών είναι ψευτοδίλημμα, γιατί το κόστος της μετακίνησης των μαθητών θα είναι υπέρογκο και το πρόβλημα θα γίνει μεγαλύτερο, από τη στιγμή που το κόστος αυτό καλύπτεται δια νόμου από τους ήδη χρεωμένους και υποχρηματοδοτούμενους δήμους.

Για τα μέλη του κοινού Σχολικού Συμβουλίου τίθεται ζήτημα σχεδιασμού μελλοντικής συγχώνευσης/ κατάργησης του ΓΕΛ Ματαράγκας.
• Το συμπέρασμα είναι εύλογο αν μελετήσει προσεκτικά κανείς τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης. Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με αρ. πρωτ.108279/Δ2/14-07-2016 (ΦΕΚ 2182 τ.Β’) συναρτά τη μοριοδότηση των σχολικών μονάδων με τον ελάχιστο αριθμό μαθητών για τη λειτουργία τμημάτων προσανατολισμού στα ΓΕΛ. Η χαμηλή μοριοδότηση σχολικών μονάδων στη Ματαράγκα θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία των εν λόγω τμημάτων, καθώς πρόκειται για περιφερειακό ΓΕΛ, προετοιμάζει την κατάργησή τους και την τελική συρρίκνωση του σχολείου. Στόχος τελικά είναι να κλείσουν τμήματα προσανατολισμού στα περιφερειακά σχολεία (ΓΕΛ) και μια πρόχειρη και «μπακαλίστικη» εξοικονόμηση εκπαιδευτικών προκειμένου να μην προσληφθούν αναπληρωτές.
• Τυχόν μη λειτουργία Ομάδων Προσανατολισμού και της διαφαινόμενης παύσης του ΓΕΛ Ματαράγκας εύλογα θα σημάνει περαιτέρω υποβάθμιση της περιοχής, διότι αφενός θα διακοπεί ο ― μικρός έστω ― κύκλος οικονομικής κίνησης που συντηρείται από την παρουσία μιας σχολικής κοινότητας, ενώ αφετέρου θα οδηγήσει πολλές οικογένειες στην επιλογή της μετεγκατάστασης ενισχύοντας περισσότερο την τάση ερήμωσης των χωριών της Μακρυνείας και την ήδη υψηλή ανεργία.
• Το Γενικό Λύκειο Ματαράγκας εδώ και χρόνια συμμετέχει στην πολιτιστική ζωή της περιοχής, αφενός με τη φυσική παρουσία του προσωπικού του και αφετέρου μέσω του έργου που συντελείται κάθε χρόνο, σε συνεργασία και με τους τοπικούς φορείς. Αξίζει να σημειωθεί η συμβολή της Βιβλιοθήκης του σ’ αυτήν την προσφορά, ως μοναδικό κέντρο διάθεσης βιβλίων σε μια φτωχή και αγροτική περιοχή, με τις εκδηλώσεις που διοργανώνει και τη δυνατότητα μελέτης που προσφέρει.

Το Σχολικό Συμβούλιο για όλους τους παραπάνω λόγους και έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα τη μαθησιακή διαδικασία και το εκπαιδευτικό και συναισθηματικό όφελος των μαθητών του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Ματαράγκας αποφάσισε ομόφωνα :
• Αποτελεί μονόδρομο και αυτονόητο και επιτακτικό χρέος όλων, τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των γονέων, των κηδεμόνων και των μελών της τοπικής κοινωνίας, η συστράτευση στον αγώνα επαναφοράς της προηγούμενης μοριοδότησης των σχολείων μας προκειμένου να εκλείψει το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συγχώνευσης ή και κατάργησης ιδίως του Γενικού Λυκείου Μα¬τα¬ράγκας.
• Να αποσταλούν εγγράφως στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Καζαντζή Χρήστο τα θέματα και οι αποφάσεις του Σχολικού Συμβουλίου.
• Να ενημερωθούν εγγράφως όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και η σχολική κοινότητα του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Ματαράγκας να βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση.
• Να ενημερωθούν μέσα από τα τοπικά ΜΜΕ οι πολίτες του Δήμου για τα δίκαια αιτήματα των σχολείων.
• Απαιτούμε το θέμα να εισαχθεί ως κατεπείγον θέμα συζήτησης στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου.

Το Σχολικό Συμβούλιο θεωρεί ότι τα σχολεία δεν πρέπει να κλείνουν γιατί εκεί εκκολάπτονται οι ελπίδες για το αύριο.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: