Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013

Οριστικός ανάδοχος για την Περιμετρική της Μακρυνείας

Μετά την εξέταση προδικαστικών προσφυγών φτάσαμε στις 9 Ιουλίου να έχουμε οριστικό ανάδοχο για το έργο «Περιμετρική οδός Μακρυνείας από Ζευγαράκι έως Δαφνιά».

Το έργο είχε αρχικά δημοπρατηθεί την Τρίτη 23 Απριλίου και προσωρινός μειοδότης είχε ανακηρυχτεί η κοινοπραξία ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ – ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α. Ε. Ωστόσο οι έτεροι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, οι κοινοπραξίες «ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΔΗ.ΜΕΡ. Α.Ε.» και «Κ/Ξ ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε. – ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Ε.» κατέθεσαν ενστάσεις κατά του προσωρινού μειοδότη. Συνηθισμένη πρακτική για τις εταιρείες που στη παρούρα οικονομική συγκυρία «κηνυγούν» τα έργα μέχρι τέλους, ίδιως όταν πρόκειται, όπως στην περίπτωση της Περιμετρικής της Μακρυνείας, για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 12.000.000,00 ευρώ. Έτσι φτάσαμε σχεδόν τρεις μήνες μετά να έχουμε τον οριστικό ανάδοχο του έργου. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου που εξέτασε τις προσφυγές των εταιρειών απέρριψε τις ενστάσεις του και έτσι η κοινοπραξία ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ – ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι ο ανάδοχος του έργου, που θα ξεκινήσει πλέον το επόμενο διάστημα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ο χρόνος αποπεράτωσής του είναι 24 μήνες.
Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, το έργο αφορά την κατασκευή οδού, στους οικισμούς που βρίσκονται νότια της λίμνης Τριχωνίδας, εναλλακτικά και παράλληλα προς την υφιστάμενη επαρχιακή οδό που συνδέει τους οικισμούς από Ζευγαράκι έως Δαφνιά. Λόγω της αύξησης του κυκλοφοριακού φόρτου της επαρχιακής οδού εντός των οικισμών, αυτή έχει καταστεί πλέον ανεπαρκής, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής, ώστε να καλύψει τις κυκλοφοριακές ανάγκες της περιοχής. Η νέα οδός παρακάμπτει τους οικισμούς Ζευγαρακίου, Παπαδατών, Ματαράγκας, Γραμματικούς, Γαβαλούς και Αγίου Ανδρέα, πλην των οικισμών Τριχωνίου και Δαφνιά. Αποτέλεσμα της δημιουργίας της οδού είναι να απαλλάξει από τα έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα τους παραπάνω οικισμούς. Η αφετηρία της οδού είναι στον οικισμό Ζευγαράκι και το τέρμα της στον οικισμό Δαφνιά.Σε όλο το μήκος της, βρίσκεται δίπλα από την αρδευτική διώρυγα ΔΧΙV, περιοριζόμενη μέσα στην ζώνη απαλλοτρίωσης της διώρυγας αυτής. Το έργο προβλέπει την κατασκευή δρόμου μήκους 17Km, συνολικού πλάτους 7 μ. με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, κατασκευή πέντε νέων γεφυρών, κατασκευή τεχνικών έργων διευθέτησης όμβριων υδάτων, ηλεκτροφωτισμό κόμβων, στηθαία ασφαλείας όπου απαιτείται και σήμανση της οδού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: