Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013

Έργο πνοής η αποχέτευση για την Τριχωνίδα


Δημοπρατήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου, ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για τους παραλίμνιους οικισμούς Τριχωνίδας. Πρόκειται για το έργο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ». Μετά το διαγωνισμό, στον οποίο συμμετείχαν δεκαέξι συνολικά εργοληπτικές επιχειρήσεις, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΑΕΤΕΘ Α.Ε με ποσοστό έκπτωσης 47,21%. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη" του ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 10.968.000, Ευρώ. Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή πρόκειται να κατασκευαστούν ολοκληρωμένα και λειτουργικά δίκτυα αποχέτευσης των πλέον πυκνοδομημένων παραλίμνιων οικισμών της Τριχωνίδας, συνολικού μήκους 21.850 μέτρων καθώς και στους κεντρικούς αποχετευτικούς αγωγούς σύνδεσης με τον Βιολογικό Καθαρισμό Αγρινίου. Οι οικισμοί στους οποίους θα αναπτυχθεί το έργο είναι:
• Παραβόλας και Κάτω Τραγάνας της Δημοτικής Ενότητας Παραβόλας (ως συνέχειας του ήδη εγκεκριμένου έργου αποχέτευσης των οικισμών Καινούργιου και Παναιτωλίου)
• Ματαράγγας, Παππαδάτων, Γραμματικού και Ζευγαρακίου της Δημοτικής Ενότητας Αρακύνθου και,
• Γαβαλού και Αγ. Ανδρέας της Δημοτικής Ενότητας Μακρυνείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: